Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Nagłówek strony

O czasopiśmie

„Germanica Wratislaviensia” – to najstarsze polskie naukowe czasopismo germanistyczne redagowane od roku 1957 w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Tematyka przyczynków publikowanych w „Germanica Wratislaviensia” obejmuje następujące obszary: historia literatury niemieckojęzycznej od jej początków do współczesności, teoria i estetyka literatury, historia języka niemieckiego, lingwistyka kontrastywna, lingwistyka stosowana, socjolingwistyka, niemcoznawstwo, kontakty kulturowe między Polską i krajami niemieckojęzycznymi, badania śląskoznawcze, gender, translatoryka, glottodydaktyka, germanistyka interkulturowa, nowe media i historia nauki.

ISSN: 0435-5865

Czytaj więcej

Aktualny numer

Tom 147Das Individuelle und das Kollektive

Published 4 listopada 2022

Issue description

W 147 tomie czasopisma „Germanica Wratislaviensia” znalazły się artykuły i recenzje z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa i glottodydaktyki, a także trzy sprawozdania ze zorganizowanych w 2021 roku konferencji germanistycznych. Ponadto w tomie opublikowany zost ... See the full issue