Tom 148 (2023): Hier und jetzt

Opublikowane: 17-04-2024

W 148 tomie czasopisma „Germanica Wratislaviensia” znalazły się artykuły z zakresu literaturoznawstwa, dydaktyki literatury i językoznawstwa, a także recenzje naukowe oraz sprawozdanie z workshopu pracowników naukowych i studentów Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu w Bochum „Schlesien und das Ruhrgebiet – Historische Spuren”.

Literaturoznawcze artykuły tomu skupiają się na kwestiach niezwykle aktualnych, choć w pierwszej chwili analizując spis treści, może się to wydać nieadekwatne, gdyż w centrum badań autorów znalazły się teksty nawet tak odległe czasowo, jak poezja barokowa. Badacze starają się jednak odnaleźć w wybranej przez siebie literaturze prymarnej sprawy, które nurtują także współczesnego człowieka, takie jak pogardliwy wobec ludzi język zakorzeniony w danej kulturze, historia konsumpcji analizowana w oparciu o historię rozwoju miasta, rozumienie kwestii ludzkich potrzeb filozoficzno-etyczno-religijnych w oparciu o teksty poety barokowego Andreasa Gryphiusa, czy też krytyka społeczna wyrażona poprzez satyryczne dzieła sceniczne. Zainteresowanych dziełem noblisty Tomasza Manna z pewnością zaś zaciekawi artykuł poświęcony polskim wątkom w jego twórczości.

Artykuły językoznawcze także prezentują oryginalne wyniki badań. Ich autorzy poświęcili uwagę trzem różnym kwestiom: modelowi opisowemu słowotwórstwa w języku niemieckim w oparciu o struktury predykatowo-argumentowe, związkom frazeologicznym w tekstach prawniczych oraz językowej synestezji.

Zapraszamy do lektury!

Pełny numer

PDF (Deutsch)