O czasopiśmie

„Germanica Wratislaviensia” – to najstarsze polskie naukowe czasopismo germanistyczne redagowane od roku 1957 w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Tematyka przyczynków publikowanych w „Germanica Wratislaviensia” obejmuje następujące obszary: historia literatury niemieckojęzycznej od jej początków do współczesności, teoria i estetyka literatury, historia języka niemieckiego, lingwistyka kontrastywna, lingwistyka stosowana, socjolingwistyka, niemcoznawstwo, kontakty kulturowe między Polską i krajami niemieckojęzycznymi, badania śląskoznawcze, gender, translatoryka, glottodydaktyka, germanistyka interkulturowa, nowe media i historia nauki.

Czytaj więcej
Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
ISSN: 0435-5865
10.19195/0435-5865
Licencja

Indeksacja

  • EBSCO
  • Erih Plus
  • Cambridge Scientific Abstracts (CSA, ProQuest)
  • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)

Kontakt do redakcji

Instytut Filologii Germańskiej
pl. Biskupa Nankiera 15b
50-140 Wrocław
Polska
germanica.wrat@uwr.edu.pl

Aktualny numer

Tom 147

W 147 tomie czasopisma „Germanica Wratislaviensia” znalazły się artykuły i recenzje z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa i glottodydaktyki, a także trzy sprawozdania ze zorganizowanych w 2021 roku konferencji germanistycznych. Ponadto w tomie opublikowany został opis projektu „Cassandra”, skupiającego się na aspektach społecznych i politycznych w literaturze i odkrywaniu tych kontekstów w tekstach literackich.

Artykuły literaturoznawcze zawarte w tym tomie analizują teksty i konteksty. W centrum badań autorów znalazły się: libretto operowe Czarodziejskiego Fletu, pierwsze recenzje debiutanckich strof Petera Hillego, twórczość Ernsta Jüngera i jej wspólny mianownik z ówczesnym niemieckim ruchem młodzieżowym, a także historycznoliteracki kontekst niemieckiego tłumaczenia Kubusia Puchatka. W części językoznawczej można natomiast przyjrzeć się badaniom skupiającym się na post- i neokomunikatywnej dydaktyce języka obcego, następnie na interdyscyplinarności badań sloganów wyborczych, na przetwarzaniu językowym i błędach osób wielojęzycznych, a ponadto na narodowych stereotypach wśród studentów polskich i niemieckich.  

Czytaj więcej