Rezensionen und Berichte

Tom 129 (2009)

Recenzja: Andrzej Kątny Hrsg.: Studien zur Angewandten Germanistik, Studia Germanica Gedanensia 16, 2008

Agnieszka K. Haas

Strony: 196 - 199

PDF

Zasady cytowania

Haas, A. K. (2009). Recenzja: Andrzej Kątny Hrsg.: Studien zur Angewandten Germanistik, Studia Germanica Gedanensia 16, 2008. Germanica Wratislaviensia, 129, 196–199. Pobrano z https://wuwr.pl/gwr/article/view/2070