Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 9

Published 1 stycznia 2011

Issue description

Najnowszy tom z wrocławskiej serii „Kształcenie Językowe” zaczyna się artykułem Dr Składny spotyka panią Dulską. Wielka gramatyczna krucjata autorstwa Deborah Cameron z Uniwersytetu Oksfordzkiego. Wyprawa krzyżowa, której terenem działań była Wielka Brytania z 2. połowy lat 80. i 1. połowy lat 90. ubiegłego stulecia, podjęta została w obronie gramatyki i w ogóle pod hasłem "powrotu do podstaw". Podstawy te widziano w tradycyjnych wartościach, tradycyjnych metodach nauczania i tradycyjnej gramatyce. (Podobna batalia o gramatykę odbyła się również w Polsce w latach 90.) O przemianach w nauczaniu języka angielskiego jako ojczystego pisze Kordian Bakuła (UWr): pierwsze dziesięciolecie edukacji językowej w Anglii upłynęło na wzmożonych wysiłkach poprawienia stanu czytania, pisania, mówienia, słuchania, co razem nazywa się piśmiennością (literacy). Dalej Teresa Bruś (UWr) pisze o eseju, Agnieszka Kułacka (King's of College) o teorii aktów mowy, Michalina Biernacka (UŁ) analizuje e-maile pisane przez studentów do nauczycieli, Jolanta Lechowicz kreśli obraz polskich feministek.

Artykuły