Artykuły

Tom 20 (2014)

The Werewolf and the Zombie: The Undead Body and the Misshapen Body in Horror

Strony: 65 - 82

PDF

Abstrakt

The Werewolf and the Zombie: The Undead Body and the Misshapen Body in Horror

The body, whether considered in terms of biology, sociology or religion, is an inherent constituent of that which makes a human subject, complementing the mind and being subject to it. The only space that offers the body the freedom to be treated separately from the mind-subject that otherwise defines it at all times, is horror fiction. In horror fiction the body is free to rebel; horror texts rely on narrative strategies that refer to the intimate connection between the flesh and the mind. The mutiny of the body in horror fiction takes the form of the reversal of the relation between the mind-subject and the body. The aim of this paper is to identify and discuss the two best known and most common manifestations of this motif in horror fiction — manifestations known from legends and the earliest texts of the genre, both literary and cinematic: the animalised body and the undead body, represented by the werewolf and the zombie.Wilkołak i zombie: zniekształcone i nieumarłe ciało w horrorze

Ciało, czy to rozpatrywane w kontekście biologii, socjologii czy religii, jest nieodzowną częścią składową tego, co stanowi człowieka jako podmiot, podlegającą jednocześnie zawsze i wszędzie umysłowi. Jedyną przestrzenią, w jakiej ciało może być postrzegane jako niezależne od umysłu-jako-podmiotu, który zazwyczaj zawsze je definiuje, jest fantastyka grozy. W fantastyce grozy ciało znajduje wolność i może się zbuntować; teksty fantastyki grozy z założenia charakteryzują się strategiami narracyjnymi mającymi właśnie na celu nawiązanie do intymnego połączenia między ciałem a umysłem. Bunt ciała w tekstach fantastyki grozy przybiera formę odwrócenia równowagi sił między ciałem a umysłem-jako-podmiotem. Tekst ten ma na celu omówienie dwóch najbardziej znanych i powszechnych manifestacji tego motywu w fantastyce grozy, znanych z legend i najstarszych tekstów gatunku, zarówno literackich, jak i kinowych: ciała uzwierzęconego i ciała nieumarłego, czyli wilkołaka i zombie.