Tom 20

Opublikowane: 30-06-2015

„Literatura i Kultura Popularna” XX pod redakcją Anny Gemry przynosi 24 prace, zamieszczone w dwóch działach: Artykuły oraz Polemiki i recenzje. W pierwszym znalazło się 11 tekstów w j. polskim, angielskim i niemieckim, poświęconych fantastyce (w tym fantasy, prozie Jacka Dukaja, steampunkowi, wilkołakom i zombie), postmodernistycznym podróżom na Księżyc, najnowszej niemieckiej literaturze popularnej, powieściom Christiana Krachta, zagadnieniom związanym z gender, piosenkom „Budki Suflera” i utworowi The Grudge zespołu Tool. Do artykułów dołączono streszczenia w j. angielskim oraz, w wypadku prac obcojęzycznych, także polskim. W drugim dziale znalazło się 13 recenzji w j. polskim i angielskim. Ich autorzy omawiają wybrane i w większości wypadków opublikowane stosunkowo niedawno pozycje z literatury przedmiotu. Recenzowane są zarówno teksty polskie, jak i zagraniczne — tłumaczone i nietłumaczone, co pomaga czytelnikowi, do pewnego stopnia, zorientować się w aktualnym stanie badań.

Artykuły