• Marta Kaprzyk, Fantazmatyczna maszyna zwana kinematografią w perspektywie badań produkcyjnych Marcin Adamczak, Obok ekranu. Perspektywa badań produkcyjnych a społeczne istnienie filmu, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2014, ss. 285

Marta Kaprzyk, Fantazmatyczna maszyna zwana kinematografią w perspektywie badań produkcyjnych Marcin Adamczak, Obok ekranu. Perspektywa badań produkcyjnych a społeczne istnienie filmu, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2014, ss. 285

Marta Kaprzyk
Google Scholar Marta Kaprzyk
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.