Recenzje

Tom 21 (2015)

Marta Kaprzyk, Fantazmatyczna maszyna zwana kinematografią w perspektywie badań produkcyjnych (Marcin Adamczak, „Obok ekranu. Perspektywa badań produkcyjnych a społeczne istnienie filmu”, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2014, ss. 285)

Strony: 133 - 136

PDF