Tom 21 (2015)

Opublikowane: 13-03-2017

Dwudziesty pierwszy numer „Literatury i Kultury Popularnej” przynosi prace o szerokim spectrum. Znaleźć tu można zarówno teksty dotyczące konstruowania świata w kulturze popularnej, problemów społecznych w twórczości Tadeusza Dołęgi-Mostowicza, analizę młodej prozy amerykańskiej, niemieckiej powieści drogi i renarracji baśni o Czerwonym Kapturku, jak i polskich telewizyjnych filmów kryminalnych z epoki PRL-u, mariażu fantastyki i literatury grozy czy wreszcie ewolucji komiksu w perspektywie transmedialnej. Artykułom w językach polskim, angielskim, rosyjskim i niemieckim towarzyszą recenzje ważnych dla literatury i kultury popularnej prac oraz tłumaczenie „kultowego” tekstu S.S. Van Dine’a na temat reguł pisania tekstów detektywistycznych.

Recenzje