Recenzje

Tom 21 (2015)

Hannibal — rzymska kreacja wroga (Claire Stocks, „The Roman Hannibal: Remembering the Enemy in Silius Italicus’ »Punica«”, Liverpool University Press, Liverpool 2014, ss. 276)

Łukasz Kołodziejczyk

Strony: 174 - 176

PDF