• Hannibal — rzymska kreacja wroga Claire Stocks, The Roman Hannibal: Remembering the Enemy in Silius Italicus’ „Punica”, Liverpool University Press, Liverpool 2014, ss. 276

Hannibal — rzymska kreacja wroga Claire Stocks, The Roman Hannibal: Remembering the Enemy in Silius Italicus’ „Punica”, Liverpool University Press, Liverpool 2014, ss. 276

Łukasz Kołodziejczyk
Google Scholar Łukasz Kołodziejczyk
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.