• The Hanged Man — the Meanings. The Image of the Hanged Man in the Power of Western Culture, from Marsyas to the Lessons of Anatomy Zbigniew Mikołejko, We władzy wisielca. Z dziejów wyobraźni Zachodu, słowo/obraz, terytoria, Gdańsk 2012, 490 pp.

The Hanged Man — the Meanings. The Image of the Hanged Man in the Power of Western Culture, from Marsyas to the Lessons of Anatomy Zbigniew Mikołejko, We władzy wisielca. Z dziejów wyobraźni Zachodu, słowo/obraz, terytoria, Gdańsk 2012, 490 pp.

Edyta Izabela Rudolf
Google Scholar Edyta Izabela Rudolf
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.