Recenzje

Tom 21 (2015)

The Hanged Man — the Meanings. The Image of the Hanged Man in the Power of Western Culture, from Marsyas to the Lessons of Anatomy (Zbigniew Mikołejko, „We władzy wisielca. Z dziejów wyobraźni Zachodu, »słowo/obraz, terytoria«”, Gdańsk 2012, 490 pp.)

Strony: 171 - 173

PDF