• O radzieckiej literaturze jidysz. Czy była popularna? Gennady Estraikh, In harness. Yiddish Writters Romance with Communism, Syracuse University Press, Syracuse-New York, 2005, ss. 242

O radzieckiej literaturze jidysz. Czy była popularna? Gennady Estraikh, In harness. Yiddish Writters Romance with Communism, Syracuse University Press, Syracuse-New York, 2005, ss. 242

Małgorzata Kalinowska
Google Scholar Małgorzata Kalinowska
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.