Recenzje

Tom 21 (2015)

O radzieckiej literaturze jidysz. Czy była popularna? (Gennady Estraikh, „In harness. Yiddish Writters Romance with Communism”, Syracuse University Press, Syracuse-New York, 2005, ss. 242)

Małgorzata Kalinowska

Strony: 180 - 183

PDF