Recenzje

Tom 21 (2015)

Blog jako gatunek multimedialny (Marta Więckiewicz, „Blog w perspektywie genologii multimedialnej”, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012, ss. 293)

Irina Morozova

Strony: 146 - 149

PDF