• Możliwe i uniemożliwione przyjemności w kulturze PRL Recenzja: „Kultura popularna w Polsce 1944–1989: między projektem ideologicznym a kontestacją”, red. Katarzyna Stańczak-Wiślicz, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2015, ss. 256

Możliwe i uniemożliwione przyjemności w kulturze PRL Recenzja: „Kultura popularna w Polsce 1944–1989: między projektem ideologicznym a kontestacją”, red. Katarzyna Stańczak-Wiślicz, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2015, ss. 256

DOI: https://doi.org/10.19195/0867-7441.22.12
Agnieszka Kruszyńska
Google Scholar Agnieszka Kruszyńska
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.