Tom 22

Opublikowane: 06-09-2017

W dwudziestym drugim numerze „Literatury i Kultury Popularnej” proponujemy Państwu prace dotyczące szeroko pojętej problematyki współczesnej literatury i kultury popularnej, zarówno polskiej, jak i światowej. Znajdą tu Państwo teksty dotyczące kwestii bardziej ogólnych, jak np. artystyczne myślenie we współczesnej ukraińskiej kulturze popularnej, przemiany medium elektronicznej rozrywki, nurt bizarro fiction w polskiej literaturze czy motywy sportowe w polskiej sztuce międzywojennej, ale też omawiające szczegółowo konkretne zjawiska, motywy i tytuły, jak w artykułach dotyczących Mythopoei i Sillmarillionu J.R.R. Tolkiena, Świętego Wrocławia Łukasza Orbitowskiego, wizerunku wybranych monstrów w popularnym serialu telewizyjnym albo wykorzystywania performansu w budowaniu marki. Artykułom w języku polskim, angielskim i rosyjskim towarzyszą recenzje istotnych dla literatury i kultury popularnej prac, zarówno tych wydanych w języku polskim, jak i tych, które nie doczekały się jeszcze przekładu.

POLEMIKI I RECENZJE