• Adapting tone from novel to film: Vladimir Nabokov’s Lolita and its film adaptation by Stanley Kubrick

Adapting tone from novel to film: Vladimir Nabokov’s Lolita and its film adaptation by Stanley Kubrick

DOI: https://doi.org/10.19195/0867-7441.24.15
Maria Piwińska
Google Scholar Maria Piwińska
Publikacja:

Abstrakt

Adapting tone from novel to film: Vladimir Nabokov’s Lolita and its film adaptation by Stanley Kubrick

The article deals with Vladimir Nabokov’s Lolita and its film adaptation by Stanley Kubrick. The tone of the novel makes a simple transfer from novel to film impossible without losing characteristics of the novel. These consist of unreliable narration, wordplays, satire and numerous examples of parody. Kubrick suggests a range of devices to convey the tone of the novel.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.