Tom 24

Opublikowane: 18-04-2019

Dwudziesty czwarty numer „Literatury i Kultury Popularnej” zawiera prace, które w dużej mierze stanowią pokłosie wystąpień podczas Zjazdu Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami. Artykuły zostały napisane w językach polskim i angielskim i zgrupowane są w czterech działach. Teksty dotyczą między innymi pełnometrażowych filmów Jana Švankmajera, opery w filmie — opery filmowej, wizerunku kobiety w kinie giallo oraz fenomenu Jamesa Bonda w piśmiennictwie kulturalnym Polski Ludowej.

PRACE II ZJAZDU POLSKIEGO TOWARZYSTWA BADAŃ NAD FILMEM I MEDIAMI