Kontakt

ADRES REDAKCJI

Anna Gemra

„Literatura i Kultura Popularna”

Instytut Filologii Polskiej UWr

plac Nankiera 15b

50-140 Wrocław

Polska

 

ADRES ELEKTRONICZNY

Sekretarz Redakcji: Adam Mazurkiewicz

adammazurkiewicz@tlen.pl

 

Redaktor naczelny: Anna Gemra

angemra@tlen.pl

 

Kontakt z Redakcją można nawiązać pocztą elektroniczną i/lub tradycyjną.

Wszystkie artykuły muszą mieć formę elektroniczną, zgodną z normami i formatami określonymi przez redakcję (patrz zakładka Wskazówki redakcyjne), oraz elementy niezbędne do parametryzacji (patrz zakładka Dla Autorów). Artykuły nieprzestrzegające norm i bez danych potrzebnych do parametryzacji będą odsyłane Autorom.

Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydawnictwo „Szermierz”
ISSN: 0867-7441
10.19195/0867-7441
Licencja

Kontakt do redakcji

„Literatura i Kultura Popularna”
Instytut Filologii Polskiej UWr
plac Nankiera 15b
50-140 Wrocław, Polska

Redaktor naczelna: Anna Gemra
angemra@tlen.pl

Sekretarz redakcji: Adam Mazurkiewicz
adammazurkiewicz@tlen.pl

Indeksacja

  • EBSCO
  • Erih Plus
  • Cambridge Scientific Abstracts (CSA, ProQuest)
  • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
  • ICI Journals Master List