Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Nagłówek strony

Kontakt

ADRES REDAKCJI

Anna Gemra

„Literatura i Kultura Popularna”

Instytut Filologii Polskiej UWr

plac Nankiera 15b

50-140 Wrocław

Polska

 

ADRES ELEKTRONICZNY

Sekretarz Redakcji: Adam Mazurkiewicz

adammazurkiewicz@tlen.pl

 

Redaktor naczelny: Anna Gemra

angemra@tlen.pl

 

Kontakt z Redakcją można nawiązać pocztą elektroniczną i/lub tradycyjną.

Wszystkie artykuły muszą mieć formę elektroniczną, zgodną z normami i formatami określonymi przez redakcję (patrz zakładka Wskazówki redakcyjne), oraz elementy niezbędne do parametryzacji (patrz zakładka Dla Autorów). Artykuły nieprzestrzegające norm i bez danych potrzebnych do parametryzacji będą odsyłane Autorom.