• Критическая рефлексия коллективной памяти Украины в контексте феноменологической концепции Поля Рикёра

Критическая рефлексия коллективной памяти Украины в контексте феноменологической концепции Поля Рикёра

Ellina Pozdnyakova-Kirbyateva
Google Scholar Ellina Pozdnyakova-Kirbyateva
Publikacja:

Abstrakt

A critical reflection on the collective memory of Ukraine in the context of fenomenological conception of Paul Ricoeur


The article is devoted to the problem of collective memory. Nowadays, in the collective memory of the population of Ukraine persistently there is a flashback about the Soviet past which is constantly present in mentality, in political discourse in ordinary consciousness, in comparisons. Such comparisons pathologically distort the perception of contemporaneity. The author also analyses problem of abuse of memory in detail: situation of collective memory with regard to golodomor, Stalin repressions and other terrible pages of the past. The special attention is given to a correlation of collective memory and identity. But as an object of identity of the Ukrainian population is washed out, the state of collective memory cannot be satisfactorily acknowledged. A durable, consolidated identity cannot be a description of the modern Ukrainian population.

 

 

Критична рефлексія колективної пам’яті України в контексті феноменологічної концепції Поля Рікера


Стаття присвячена проблематики колективної пам’яті. У наш час в колективній пам’яті населення України невідступно присутній спогад про радянське минуле, яке постійно присутнє в ментальності, в політичному дискурсі в буденній свідомості в порівняннях. Такі порівняння патологічно спотворюють сприйняття сучасності. Також автором детально аналізується проблематика зловрепресій і інших жахливих сторінок минулого. Особлива увага приділяється співвідношенню колективної пам’яті та ідентичності. Але оскільки об’єкт ідентичності українського населення розмитий, історично безліч, то і стан колективної пам’яті не можна визнати задовільним. Міцна, консолідована ідентичність не може бути характеристикою сучасного українського населення.живання пам’яттю: така ситуація з колективною пам’яттю відносно голодомору, сталінських

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.