• Tom 1 (2013): Między pamięcią a zapomnieniem. Trauma postkomunistyczna

Tom 1 (2013): Między pamięcią a zapomnieniem. Trauma postkomunistyczna

Artykuły

Wstęp: Między pamięcią a zapomnieniem. Postkomunistyczna trauma społeczno-kulturowa w krajach Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej po roku 1989. Kwerenda problemu
Między pamięcią a zapomnieniem. Trauma postkomunistyczna, Strony 9 - 26
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Критическая рефлексия коллективной памяти Украины в контексте феноменологической концепции Поля Рикёра
Między pamięcią a zapomnieniem. Trauma postkomunistyczna, Strony 29 - 38
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
O politykę realną. Ukraińscy konserwatyści Galicji Wschodniej wobec II Rzeczypospolitej 1923–1930
Między pamięcią a zapomnieniem. Trauma postkomunistyczna, Strony 39 - 54
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Ewolucja i dewolucja pamięci historycznej na Ukrainie: II wojna światowa
Między pamięcią a zapomnieniem. Trauma postkomunistyczna, Strony 55 - 78
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Перейменування вулиць Києва: тоталітарна спадщина і сучасність
Między pamięcią a zapomnieniem. Trauma postkomunistyczna, Strony 79 - 93
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Посттоталітарний дискурс: риторика, мовне втілення, пресупозиції на матеріалі української преси кінця 90-х років XX століття–початку XXI століття
Między pamięcią a zapomnieniem. Trauma postkomunistyczna, Strony 97 - 110
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Постколоніальний комплекс українців у добу постмодернізму
Między pamięcią a zapomnieniem. Trauma postkomunistyczna, Strony 111 - 122
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Міфологізація мовної дійсності в Україні
Między pamięcią a zapomnieniem. Trauma postkomunistyczna, Strony 123 - 137
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Forsowanie „języka regionalnego”. Kilka uwag na temat nowego ukraińskiego ustawodawstwa językowego
Między pamięcią a zapomnieniem. Trauma postkomunistyczna, Strony 139 - 155
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Does Ukrainian bilingualism mean Russification?
Między pamięcią a zapomnieniem. Trauma postkomunistyczna, Strony 157 - 170
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Rzeczywistość posttotalitarna a sytuacja ukraińskiego słownictwa informatycznego
Między pamięcią a zapomnieniem. Trauma postkomunistyczna, Strony 171 - 181
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Nieobecność Chwylowego. Przyczynek w osiemdziesiątą rocznicę śmierci pisarza
Między pamięcią a zapomnieniem. Trauma postkomunistyczna, Strony 185 - 198
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Posttotalitarni młodzi buntownicy w powieści "Depeche Mode" Serhija Żadana
Między pamięcią a zapomnieniem. Trauma postkomunistyczna, Strony 211 - 223
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Opisać wojnę? Doświadczenie traumy w chorwackim dyskursie autobiograficznym i literaturze świadectwa o wojnie w byłej Jugosławii 1991–1995
Między pamięcią a zapomnieniem. Trauma postkomunistyczna, Strony 225 - 245
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
She tells a story about the end of the world. Literary images of the war experience in contemporary Croatian female prose
Między pamięcią a zapomnieniem. Trauma postkomunistyczna, Strony 247 - 261
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Tranzycyjny kontekst współczesnej polityki kulturalnej Ukrainy
Między pamięcią a zapomnieniem. Trauma postkomunistyczna, Strony 265 - 272
Українське кіномистецтво і тоталітаризм друга половина 1960-х–1980-ті роки
Między pamięcią a zapomnieniem. Trauma postkomunistyczna, Strony 273 - 285
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Нереалізований проект Віктора Глушкова — втрачений шанс для радянської економіки
Między pamięcią a zapomnieniem. Trauma postkomunistyczna, Strony 287 - 299
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
„Що люди думають…”: історія у дзеркалі суспільних настроїв
Między pamięcią a zapomnieniem. Trauma postkomunistyczna, Strony 303 - 324
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Сергій Єкельчик, Імперія пам’яті.Російсько-українські стосунки в радянській історичній уяві, переклад з анг. М. Климчук, Х. Чущак, „Критика”, Київ 2008
Między pamięcią a zapomnieniem. Trauma postkomunistyczna, Strony 327 - 331
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Recenzja: „Наукові записки НаУКМА”, том 137. Філологічні науки мовознавство, Київ 2012
Między pamięcią a zapomnieniem. Trauma postkomunistyczna, Strony 331 - 336
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Łarysa Masenko, Język i polityka, tłum. i red. nauk. A. Bracki, Wydawnictwo Athenae Gedanenses, Gdańsk 2012
Między pamięcią a zapomnieniem. Trauma postkomunistyczna, Strony 336 - 338
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Тамара Гундорова, Транзитна культураСимптоми постколоніальної травми: статті та есеї, Видав. „Грані-Т”, Київ 2013
Między pamięcią a zapomnieniem. Trauma postkomunistyczna, Strony 338 - 342
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Іринa Ігнатенко, Жіноче тіло у традиційній культурі українців, Київ 2013
Między pamięcią a zapomnieniem. Trauma postkomunistyczna, Strony 342 - 345
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Mapping Difference: The Many Faces of Women in Contemporary Ukraine, red. M.J. Rubchak, New York 2011
Między pamięcią a zapomnieniem. Trauma postkomunistyczna, Strony 345 - 348
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Strony redakcyjne i spis treści
Między pamięcią a zapomnieniem. Trauma postkomunistyczna, Strony 1 - 8
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF

[247]

Київський палімпсест
Między pamięcią a zapomnieniem. Trauma postkomunistyczna, Strony 199 - 209
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF