• Recenzja: Сергій Єкельчик, Імперія пам’яті.Російсько-українські стосунки в радянській історичній уяві, переклад з анг. М. Климчук, Х. Чущак, „Критика”, Київ 2008

Recenzja: Сергій Єкельчик, Імперія пам’яті.Російсько-українські стосунки в радянській історичній уяві, переклад з анг. М. Климчук, Х. Чущак, „Критика”, Київ 2008

Marcin Gaczkowski
Google Scholar Marcin Gaczkowski
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.