• Recenzja: „Наукові записки НаУКМА”, том 137. Філологічні науки мовознавство, Київ 2012