• Київський палімпсест

Київський палімпсест

Yaroslav Polishchuk
Google Scholar Yaroslav Polishchuk
Publikacja:

Abstrakt

Kievan palimpsest

This article is devoted to the “Kievan text” in literature of the 1910s and 1920s. The author analyzes urban novels by Volodymyr Vynnychenko, Mikhail Bulgakov, and Valerian Pidmohylny, where the theme of Kyiv is interpreted from different perspectives. Considering these versions, the author uses the formula of the city as “historicization of space” W. Benjamin.

 

Kijowski palimpsest

W prezentowanym artykule autor dokonuje oglądu „tekstu kijowskiego” z lat 10.–20. XX wieku. Przedmiot analizy stanowią powieści Wołodymyra Wynnyczenki, Michaiła Bułhakowa oraz Waleriana Pidmohylnego, którzy na kartach swych utworów przedstawiają odmienne kreacje Kijowa. Autor artykułu podjętą problematykę omawia przez pryzmat miasta jako „historyzacji przestrzeni” W. Benjaminem.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.