• O politykę realną. Ukraińscy konserwatyści Galicji Wschodniej wobec II Rzeczypospolitej 1923–1930

O politykę realną. Ukraińscy konserwatyści Galicji Wschodniej wobec II Rzeczypospolitej 1923–1930

Marcin Gaczkowski
Google Scholar Marcin Gaczkowski
Publikacja:

Abstrakt

For Realpolitik. The attitude of Ukrainian conservatives of Eastern Galicia towards the Second Polish Republic 1923–1930


The Ukrainian conservative political thought in Eastern Galicia evolved around a lack of self-sovereignty. Leading activists during the Ukrainian national revolution were involved in the construction of an independent Ukrainian state. Those experiences led them to conclude that the Galician Ukrainians were too immature to hold an independent state. Their greatest demand of Polish authorities was the autonomy within Poland. Loyalty, however, did not imply either support for the Polish policy or rejection of the independence idea. These moderate political projects did not gain conservatives any support. They were accused of appeasement and opportunism. The events of 1930 showed the failure of Ukrainian conservative thought.

 


За реальну політику. Українські консерватори Галичини й польська держава 1923–1930.


Консервативна течія української політичної думки Галичини 20-их рр. XX ст. розвивалася за умов відсутності власної держави. Провідні діячі цього русла у період визвольних змагань взяли участь у будові самостійної України. Цей досвід привів їх до висновку про неготовність галицьких українців до національної незалежності. Після програної війни з Польщею вони зайняли помірковані в межах Польщі. Лояльне ставлення не означало підтримки для польської національної політики та відмовлення від ідеї незалежності. Політичні проекти консерваторів, яких звинувачували в угодовстві та опортунізмі, зустрілися з негативними оцінками більшості українського політикуму. Загострення політичної ситуації в 1930 р. означало фіаско проектів цього середовища.політичні позиції. Максимальною вимогою, яку ставили Варшаві було українська автономія

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.