Kwestia kolonializmu rosyjskiego w ukraińskiej debacie intelektualnej: zależność polityczna, tożsamość narodowa, rozwój ekonomiczny

Autor

  • Stephen Velychenko

Słowa kluczowe:

Russian colonialism, Ukraine as a colony, national identity, historical revisionism, російській колоніалізм, Україна як колонія, національна ідентичність, ревізіонізм

Abstrakt

The issue of Russian colonialism in Ukrainian thought. Political dependency, identity and economic development


The author examines the history of the idea that Ukrainian lands were Russian colonies. He notes that the thinkers focused on political and economic aspects, and that those like Dontsov, who examined the cultural aspects of Russian domination, never used the term “colonialism” to refer to it. The idea that Ukrainian lands were colonies figured prominantly in historical writing during the 1920s, but was otherwise marginal to Ukrainian thought. He concludes with a summary of arguments for and against Russian colonialism and suggests Ukraine should be compared with countries like Ireland, Korea, and Algeria.Питання російського колоніалізму в українській думці, політична залежність, ідентичність та економічний розвиток


У статті досліджено історію ідеї, що зображує українські землі як колонію Російської Імперії. Автор відзначає, що українські інтелектуали, зосереджуючи свою увагу на економічних та культурних аспектах російського домінування, рідко використовували сам термін «колоніалізм». Погляд, за яким Україна була російською колонією, почав активно розглядатися в 20-х рр. ХХ ст., але згодом — до кінця 30-х рр. — його відкинула офіційна радянська історіографія. У статті наведено аргументи, що можуть підтверджувати або заперечувати «колоніальний» статус України. Автор схиляється до перших та переконує, що випадок України доцільно порівнювати з історією таких країн, як Ірландія, Алжир чи Корея.культурних аспектах російського домінування, рідко використовували сам термін «колоніалізм».

Pobrania

Opublikowane

30-06-2015