• Recenzja: Анна Урсуленко, Роль фольклору у формуванні української націо- нально-культурної ідентичності на матеріалі суспільно-культурної публіцистики 1991–2004 рр., Видав. Вроцлавського університету, Вроцлав 2013, сс. 2071

Recenzja: Анна Урсуленко, Роль фольклору у формуванні української націо- нально-культурної ідентичності на матеріалі суспільно-культурної публіцистики 1991–2004 рр., Видав. Вроцлавського університету, Вроцлав 2013, сс. 2071

Olga Barabasz-Rewak
Google Scholar Olga Barabasz-Rewak
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.