• Trauma kulturowa jako palimpsest: postkomunizm w kontekście porównawczym nowoczesności, totalitaryzmów i postkolonializmów