• Tom 6 (2017): TRAUMA KULTUROWA JAKO PALIMPSEST: (post)komunizm w kontekście porównawczym nowoczesności, totalitaryzmów i (post)kolonializmów

Tom 6 (2017): TRAUMA KULTUROWA JAKO PALIMPSEST: (post)komunizm w kontekście porównawczym nowoczesności, totalitaryzmów i (post)kolonializmów

Artykuły [1060]

Strony redakcyjne i spis treści
TRAUMA KULTUROWA JAKO PALIMPSEST: (post)komunizm w kontekście porównawczym nowoczesności, totalitaryzmów i (post)kolonializmów, Strony 1 - 8
Pobierz artykuł PDF
Trauma kulturowa jako palimpsest: postkomunizm w kontekście porównawczym nowoczesności, totalitaryzmów i postkolonializmów
TRAUMA KULTUROWA JAKO PALIMPSEST: (post)komunizm w kontekście porównawczym nowoczesności, totalitaryzmów i (post)kolonializmów, Strony 9 - 14
Pobierz artykuł PDF
Traumatic body, word, and otherness: Refugees and deportations in the 1940s Estonian Soviet Socialist Republic
TRAUMA KULTUROWA JAKO PALIMPSEST: (post)komunizm w kontekście porównawczym nowoczesności, totalitaryzmów i (post)kolonializmów, Strony 23 - 33
Pobierz artykuł PDF
Creating trauma. Symmetries and hostile takeovers of the Jewish trauma
TRAUMA KULTUROWA JAKO PALIMPSEST: (post)komunizm w kontekście porównawczym nowoczesności, totalitaryzmów i (post)kolonializmów, Strony 35 - 44
Pobierz artykuł PDF
Trauma jako czynnik nieporozumienia: kazus polsko-ukraińskich sporów o UPA
TRAUMA KULTUROWA JAKO PALIMPSEST: (post)komunizm w kontekście porównawczym nowoczesności, totalitaryzmów i (post)kolonializmów, Strony 45 - 57
Pobierz artykuł PDF
Institution and inclination in the post-socialist space: Genocide as “memory intervention”
TRAUMA KULTUROWA JAKO PALIMPSEST: (post)komunizm w kontekście porównawczym nowoczesności, totalitaryzmów i (post)kolonializmów, Strony 59 - 75
Pobierz artykuł PDF
Strategie oswajania rzeczy na „Ziemiach Odzyskanych” ze szczególnym uwzględnieniem przestrzeni prywatnej
TRAUMA KULTUROWA JAKO PALIMPSEST: (post)komunizm w kontekście porównawczym nowoczesności, totalitaryzmów i (post)kolonializmów, Strony 77 - 90
Pobierz artykuł PDF
Dziecięce odgrywanie traumy we współczesnym teatrze serbskim
TRAUMA KULTUROWA JAKO PALIMPSEST: (post)komunizm w kontekście porównawczym nowoczesności, totalitaryzmów i (post)kolonializmów, Strony 93 - 105
Pobierz artykuł PDF
War trauma and the terror of freedom: Yugoslav black wave and the critics of dictatorship
TRAUMA KULTUROWA JAKO PALIMPSEST: (post)komunizm w kontekście porównawczym nowoczesności, totalitaryzmów i (post)kolonializmów, Strony 107 - 117
Pobierz artykuł PDF
Scena a przedstawienie traumy historycznej: dramaty/spektakle, twórcy/odbiorcy we współczesnym teatrze ukraińskim
TRAUMA KULTUROWA JAKO PALIMPSEST: (post)komunizm w kontekście porównawczym nowoczesności, totalitaryzmów i (post)kolonializmów, Strony 119 - 130
Pobierz artykuł PDF
Ciało i trauma w ukraińskiej sztuce współczesnej
TRAUMA KULTUROWA JAKO PALIMPSEST: (post)komunizm w kontekście porównawczym nowoczesności, totalitaryzmów i (post)kolonializmów, Strony 131 - 143
Pobierz artykuł PDF
Strategie artystyczne i narracyjne w projekcie Lii i Andrija Dostlievów „Rekonstrukcja pamięci” przesiedlenia na Krymie i Donbasie
TRAUMA KULTUROWA JAKO PALIMPSEST: (post)komunizm w kontekście porównawczym nowoczesności, totalitaryzmów i (post)kolonializmów, Strony 145 - 156
Pobierz artykuł PDF
Daughters and sons of solidarity ask questions: Resistance, gender, race, and class in transgenerational women’s auto/biography, film and new media
TRAUMA KULTUROWA JAKO PALIMPSEST: (post)komunizm w kontekście porównawczym nowoczesności, totalitaryzmów i (post)kolonializmów, Strony 157 - 176
Pobierz artykuł PDF
Narrative postmemories. The relationship between postmemory and narrative in „ Kica Kolbe’s Aegeans” and „ The Snow in Casablanca”
TRAUMA KULTUROWA JAKO PALIMPSEST: (post)komunizm w kontekście porównawczym nowoczesności, totalitaryzmów i (post)kolonializmów, Strony 179 - 190
Pobierz artykuł PDF
Traumatyczny dyskurs „Rozstrzelanego odrodzenia”
TRAUMA KULTUROWA JAKO PALIMPSEST: (post)komunizm w kontekście porównawczym nowoczesności, totalitaryzmów i (post)kolonializmów, Strony 191 - 206
Pobierz artykuł PDF
Trauma as cultural palimpsests — postcommunism against the background of comparative modernities, totalitarianisms, and postcoloniality: Introduction
TRAUMA KULTUROWA JAKO PALIMPSEST: (post)komunizm w kontekście porównawczym nowoczesności, totalitaryzmów i (post)kolonializmów, Strony 15 - 19
Pobierz artykuł PDF
„Wspomnienia” Nadieżdy Mandelsztam jako forma reprezentacji pamięci
TRAUMA KULTUROWA JAKO PALIMPSEST: (post)komunizm w kontekście porównawczym nowoczesności, totalitaryzmów i (post)kolonializmów, Strony 207 - 215
Pobierz artykuł PDF
Pamięć matki — pamięć o matce. „O Dzienniku pewnej Judyty Ženi Lebl”
TRAUMA KULTUROWA JAKO PALIMPSEST: (post)komunizm w kontekście porównawczym nowoczesności, totalitaryzmów i (post)kolonializmów, Strony 217 - 231
Pobierz artykuł PDF
Women’s narratives of displacement and their afterlife
TRAUMA KULTUROWA JAKO PALIMPSEST: (post)komunizm w kontekście porównawczym nowoczesności, totalitaryzmów i (post)kolonializmów, Strony 233 - 243
Pobierz artykuł PDF
Dorastanie naznaczone traumą historii. Kilka refleksji nad powieściami Jiříego Kratochvila „Uprostřed nocí zpěv” i Magdaleny Tulli „Włoskie szpilki”
TRAUMA KULTUROWA JAKO PALIMPSEST: (post)komunizm w kontekście porównawczym nowoczesności, totalitaryzmów i (post)kolonializmów, Strony 245 - 256
Pobierz artykuł PDF
Geopoetycki głos krajobrazu postkolonialnego. Obraz miejsca autobiograficznego w twórczości Tarasa Prochaśki
TRAUMA KULTUROWA JAKO PALIMPSEST: (post)komunizm w kontekście porównawczym nowoczesności, totalitaryzmów i (post)kolonializmów, Strony 269 - 279
Pobierz artykuł PDF
Trauma niewidzialności albo dlaczego literatura ukraińska nie ma Nobla?
TRAUMA KULTUROWA JAKO PALIMPSEST: (post)komunizm w kontekście porównawczym nowoczesności, totalitaryzmów i (post)kolonializmów, Strony 281 - 292
Pobierz artykuł PDF
Disordered identity in Marina Lewycka’s novel A Short History of Tractors in Ukrainian: imagological explications and metamodernistic outlines
TRAUMA KULTUROWA JAKO PALIMPSEST: (post)komunizm w kontekście porównawczym nowoczesności, totalitaryzmów i (post)kolonializmów, Strony 293 - 305
Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Roisín Healy, Poland in the Irish Nationalist Imagination, 1772–1922, Palgrave Macmillan, London 2017, 321 pp.
TRAUMA KULTUROWA JAKO PALIMPSEST: (post)komunizm w kontekście porównawczym nowoczesności, totalitaryzmów i (post)kolonializmów, Strony 309 - 312
Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Postcoloniality Askance: the Discussion of Viatcheslav Morozov’s Russia’s Postcolonial Identity. A Subaltern Empire in a Eurocentric World Palgrave, Basingstoke 2015 and Tomasz Zarycki’s Ideologies of Easteness in Central and Eastern Europe, Routledge, London and New York 2015
TRAUMA KULTUROWA JAKO PALIMPSEST: (post)komunizm w kontekście porównawczym nowoczesności, totalitaryzmów i (post)kolonializmów, Strony 312 - 320
Pobierz artykuł PDF
Noty o Autorach
TRAUMA KULTUROWA JAKO PALIMPSEST: (post)komunizm w kontekście porównawczym nowoczesności, totalitaryzmów i (post)kolonializmów, Strony 321 - 324
Pobierz artykuł PDF

[247]

„Między nieobecnością a utratą”. Trauma blokady Leningradu i jej echa na materiale utworów Natalii Krandijewskiej-Tołstoj oraz Tatiany i Natalii Tołstoj
TRAUMA KULTUROWA JAKO PALIMPSEST: (post)komunizm w kontekście porównawczym nowoczesności, totalitaryzmów i (post)kolonializmów, Strony 257 - 268
Pobierz artykuł PDF