• Joanna Wojdon, „Świat elementarzy. Obraz rzeczywistości w podręcznikach do nauki czytania w krajach bloku radzieckiego, Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu”, Warszawa 2015, ss. 246 “Dydaktyka historii, historia dydaktyki”, t. 2