• Rosyjska dyskusja postkolonialna w latach 2000–2018

Rosyjska dyskusja postkolonialna w latach 2000–2018

DOI: https://doi.org/10.19195/2353-8546.8.16
Bogusław Bakuła
Google Scholar Bogusław Bakuła
Publikacja:

Abstrakt

The article deals with two issues: research on the history of Russia in a post-colonial perspective; manifestations of Russian, imperial and colonizing ideology in contemporary essays and literature until 2018. Variants of Russian postcolonial academic thought are considered: M. Berg, A. Etkind, M. Tlostanova and others. The article also presents the literary and journalistic work of E. Limonov, A. Dugin, and A. Prokhanov, who are considered to be representatives of Russian neocolonial nationalism associated with the government policy of V. Putin.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.