• Tom 8 (2020): UCIECZKA OD WOLNOŚCI? Europa posttotalitarna 75 lat po II wojnie światowej. Dyskursy postkolonialne, neoimperialne, neo(auto)kolonialne i dekolonialne: literatura, kultura, społeczeństwo, historia

Tom 8 (2020): UCIECZKA OD WOLNOŚCI? Europa posttotalitarna 75 lat po II wojnie światowej. Dyskursy postkolonialne, neoimperialne, neo(auto)kolonialne i dekolonialne: literatura, kultura, społeczeństwo, historia

Wstęp

Wolność w horyzoncie posttotalitarnym
UCIECZKA OD WOLNOŚCI? Europa posttotalitarna 75 lat po II wojnie światowej. Dyskursy postkolonialne, neoimperialne, neo(auto)kolonialne i dekolonialne: literatura, kultura, społeczeństwo, historia, Strony 9-17
DOI: https://doi.org/10.19195/2353-8546.8.1
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF

Ucieczka od wolności?

Filozofia wolności
UCIECZKA OD WOLNOŚCI? Europa posttotalitarna 75 lat po II wojnie światowej. Dyskursy postkolonialne, neoimperialne, neo(auto)kolonialne i dekolonialne: literatura, kultura, społeczeństwo, historia, Strony 21-31
DOI: https://doi.org/10.19195/2353-8546.8.2
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Ile to już utopii przeżyliśmy przez 75 lat, a myślenie utopijne wciąż ma się nieźle!
UCIECZKA OD WOLNOŚCI? Europa posttotalitarna 75 lat po II wojnie światowej. Dyskursy postkolonialne, neoimperialne, neo(auto)kolonialne i dekolonialne: literatura, kultura, społeczeństwo, historia, Strony 33-39
DOI: https://doi.org/10.19195/2353-8546.8.3
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Narracje wolnościowe w niemieckiej literaturze po 1945 roku
UCIECZKA OD WOLNOŚCI? Europa posttotalitarna 75 lat po II wojnie światowej. Dyskursy postkolonialne, neoimperialne, neo(auto)kolonialne i dekolonialne: literatura, kultura, społeczeństwo, historia, Strony 41-52
DOI: https://doi.org/10.19195/2353-8546.8.4
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
„Chcecie totalnej wolności słowa?” Kultura w Niemczech u progu lat dwudziestych (XXI wieku) wobec radykalizmu, wielokulturowości i konfliktów etnicznych. Próba rozpoznania problemów
UCIECZKA OD WOLNOŚCI? Europa posttotalitarna 75 lat po II wojnie światowej. Dyskursy postkolonialne, neoimperialne, neo(auto)kolonialne i dekolonialne: literatura, kultura, społeczeństwo, historia, Strony 53-67
DOI: https://doi.org/10.19195/2353-8546.8.5
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Totalitaryzm i wolność w świetle paradygmatów kultury. Współczesna Rosja
UCIECZKA OD WOLNOŚCI? Europa posttotalitarna 75 lat po II wojnie światowej. Dyskursy postkolonialne, neoimperialne, neo(auto)kolonialne i dekolonialne: literatura, kultura, społeczeństwo, historia, Strony 69-83
DOI: https://doi.org/10.19195/2353-8546.8.6
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Demony przeszłości. Więzy pamięci i tradycje powieści gotyckiej
UCIECZKA OD WOLNOŚCI? Europa posttotalitarna 75 lat po II wojnie światowej. Dyskursy postkolonialne, neoimperialne, neo(auto)kolonialne i dekolonialne: literatura, kultura, społeczeństwo, historia, Strony 85-96
DOI: https://doi.org/10.19195/2353-8546.8.7
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Figuracje kobiecości i strategie wolnościowe. Komparatystyka powieści Bator, Plebanek i Gretkowskiej (w trzech krokach)
UCIECZKA OD WOLNOŚCI? Europa posttotalitarna 75 lat po II wojnie światowej. Dyskursy postkolonialne, neoimperialne, neo(auto)kolonialne i dekolonialne: literatura, kultura, społeczeństwo, historia, Strony 97-105
DOI: https://doi.org/10.19195/2353-8546.8.8
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Literackie obrazy tożsamości w prozie Andrzeja Stasiuka
UCIECZKA OD WOLNOŚCI? Europa posttotalitarna 75 lat po II wojnie światowej. Dyskursy postkolonialne, neoimperialne, neo(auto)kolonialne i dekolonialne: literatura, kultura, społeczeństwo, historia, Strony 107-120
DOI: https://doi.org/10.19195/2353-8546.8.9
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Don Kichoci, Podziemni i Rewizjoniści. Postawy środkowoeuropejskich pisarzy wobec wolności
UCIECZKA OD WOLNOŚCI? Europa posttotalitarna 75 lat po II wojnie światowej. Dyskursy postkolonialne, neoimperialne, neo(auto)kolonialne i dekolonialne: literatura, kultura, społeczeństwo, historia, Strony 121-133
DOI: https://doi.org/10.19195/2353-8546.8.10
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wobec kapitalistycznej (pseudo)wolności. Teatralne manifesty na postjugosłowiańskich scenach
UCIECZKA OD WOLNOŚCI? Europa posttotalitarna 75 lat po II wojnie światowej. Dyskursy postkolonialne, neoimperialne, neo(auto)kolonialne i dekolonialne: literatura, kultura, społeczeństwo, historia, Strony 135-147
DOI: https://doi.org/10.19195/2353-8546.8.11
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF

Stare idee, nowe wyzwania

Imperializm, kolonializm, globalizm: stare idee, nowe wyzwania
UCIECZKA OD WOLNOŚCI? Europa posttotalitarna 75 lat po II wojnie światowej. Dyskursy postkolonialne, neoimperialne, neo(auto)kolonialne i dekolonialne: literatura, kultura, społeczeństwo, historia, Strony 151-163
DOI: https://doi.org/10.19195/2353-8546.8.12
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Między zachodnim kolonializmem a wschodnim imperializmem. Dyskurs postkolonialny a trajektoria rozwojowa społeczeństw Europy Środkowo-Wschodniej w świetle nie-Marksowskiego materializmu historycznego
UCIECZKA OD WOLNOŚCI? Europa posttotalitarna 75 lat po II wojnie światowej. Dyskursy postkolonialne, neoimperialne, neo(auto)kolonialne i dekolonialne: literatura, kultura, społeczeństwo, historia, Strony 165-189
DOI: https://doi.org/10.19195/2353-8546.8.13
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
W poszukiwaniu utraconego imperium. Polska imperialna jako świat i jako wyobrażenie
UCIECZKA OD WOLNOŚCI? Europa posttotalitarna 75 lat po II wojnie światowej. Dyskursy postkolonialne, neoimperialne, neo(auto)kolonialne i dekolonialne: literatura, kultura, społeczeństwo, historia, Strony 191-210
DOI: https://doi.org/10.19195/2353-8546.8.14
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF

Rosja i jej (post)kolonialny syndrom

Kolonizacja wewnętrzna Rosji w ujęciu Aleksandra Etkinda
UCIECZKA OD WOLNOŚCI? Europa posttotalitarna 75 lat po II wojnie światowej. Dyskursy postkolonialne, neoimperialne, neo(auto)kolonialne i dekolonialne: literatura, kultura, społeczeństwo, historia, Strony 213-233
DOI: https://doi.org/10.19195/2353-8546.8.15
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Rosyjska dyskusja postkolonialna w latach 2000–2018
UCIECZKA OD WOLNOŚCI? Europa posttotalitarna 75 lat po II wojnie światowej. Dyskursy postkolonialne, neoimperialne, neo(auto)kolonialne i dekolonialne: literatura, kultura, społeczeństwo, historia, Strony 235-265
DOI: https://doi.org/10.19195/2353-8546.8.16
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF

Silva rerum

Bronisława Grąbczewskiego postrzeganie Orientu w aspekcie rozważań postkolonialnych
UCIECZKA OD WOLNOŚCI? Europa posttotalitarna 75 lat po II wojnie światowej. Dyskursy postkolonialne, neoimperialne, neo(auto)kolonialne i dekolonialne: literatura, kultura, społeczeństwo, historia, Strony 269-279
DOI: https://doi.org/10.19195/2353-8546.8.17
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Rosyjski literaturocentryzm w kontekście postkolonialnym
UCIECZKA OD WOLNOŚCI? Europa posttotalitarna 75 lat po II wojnie światowej. Dyskursy postkolonialne, neoimperialne, neo(auto)kolonialne i dekolonialne: literatura, kultura, społeczeństwo, historia, Strony 281-302
DOI: https://doi.org/10.19195/2353-8546.8.18
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Władza — etyka — egzystencja (uwagi o powieści Piotra Aleszkowskiego „Twierdza”)
UCIECZKA OD WOLNOŚCI? Europa posttotalitarna 75 lat po II wojnie światowej. Dyskursy postkolonialne, neoimperialne, neo(auto)kolonialne i dekolonialne: literatura, kultura, społeczeństwo, historia, Strony 303-312
DOI: https://doi.org/10.19195/2353-8546.8.19
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Zajełdyz. O postkolonialnych aspektach „Jakucji” Jegora Radowa
UCIECZKA OD WOLNOŚCI? Europa posttotalitarna 75 lat po II wojnie światowej. Dyskursy postkolonialne, neoimperialne, neo(auto)kolonialne i dekolonialne: literatura, kultura, społeczeństwo, historia, Strony 313-328
DOI: https://doi.org/10.19195/2353-8546.8.20
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF

Recenzje, omówienia

Акакий Бакрадзе, „Укрощение литературы”, Тбилиси: Государственный музей Грузинской литературы им. Г. Леонидзе, 2019, c. 350.
UCIECZKA OD WOLNOŚCI? Europa posttotalitarna 75 lat po II wojnie światowej. Dyskursy postkolonialne, neoimperialne, neo(auto)kolonialne i dekolonialne: literatura, kultura, społeczeństwo, historia, Strony 331-337
DOI: https://doi.org/10.19195/2353-8546.8.21
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Тамара Марценюк, „Чому не варто боятися фемінізму”, red. Оксана Кісь, Комора, Kijów 2018, ss. 328.
UCIECZKA OD WOLNOŚCI? Europa posttotalitarna 75 lat po II wojnie światowej. Dyskursy postkolonialne, neoimperialne, neo(auto)kolonialne i dekolonialne: literatura, kultura, społeczeństwo, historia, Strony 337-342
DOI: https://doi.org/10.19195/2353-8546.8.22
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF