• Władza — etyka — egzystencja (uwagi o powieści Piotra Aleszkowskiego „Twierdza”)