• Zajełdyz. O postkolonialnych aspektach „Jakucji” Jegora Radowa

Zajełdyz. O postkolonialnych aspektach „Jakucji” Jegora Radowa

DOI: https://doi.org/10.19195/2353-8546.8.20
Paweł Łaniewski
Google Scholar Paweł Łaniewski
Publikacja:

Abstrakt

The author analyzes the relationship between post-colonialism and postmodernism on the basis of Egor Radov’s novel Yakutia. The two currents are interrelated and affect both the aesthetics and the structure of the works. Their Russian variants, due to their particular interpretation of the colonial issue, are very different from the Western models. Yakutia is an example of a postmodern novel in which the post-colonial context is a background for philosophical and socio-political reflections. The novel combines various motifs characteristic of the genre of dystopia, popular in Russian postmodernism.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.