Tom 29 (2013)

Artykuły

Słowo wstępne
29, 2013, Strony 9 - 11
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Społeczeństwo polskie jako odbiorca informacji o sprawach karnych. Wybrane problemy
29, 2013, Strony 31 - 44
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
O przestępnym i nieprzestępnym zaniechaniu udzielenia pomocy w niebezpieczeństwie w ujęciu kodeksu karnego z 1997 r.
29, 2013, Strony 45 - 72
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Nawiązka z art. 46 § 2 k.k. orzekana zamiast obowiązku naprawienia szkody
29, 2013, Strony 73 - 85
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Czyn współukarany na przykładzie przestępstwa prania pieniędzy z art. 299 § 1 k.k.
29, 2013, Strony 87 - 100
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka a prawo do korespondencji skazanego i tymczasowo aresztowanego
29, 2013, Strony 147 - 172
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Młodociani uzależnieni od środków odurzających lub psychotropowych w systemie terapeutycznym wykonywania kary pozbawienia wolności
29, 2013, Strony 173 - 197
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Procedura wymiaru i wykonania kar dyscyplinarnych wobec skazanych na karę pozbawienia wolności. Część I art. 144 k.k.w.–art. 145 k.k.w.
29, 2013, Strony 199 - 218
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
W sprawie wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów w ruchu drogowym
29, 2013, Strony 219 - 237
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Rozważania na tle art. 9 Kodeksu karnego wykonawczego
29, 2013, Strony 239 - 250
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Istota odstąpienia od wymierzenia kary za wykroczenia skarbowe
29, 2013, Strony 267 - 287
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Strony redakcyjne i spis treści
29, 2013, Strony 1 - 8
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF