Komitet Redakcyjny

Siegfried Huigen - przewodniczący, redaktor naczelny (Uniwersytet Wrocławski)

Jan Urbaniak - sekretarz redakcji (Uniwersytet Wrocławski)

Saskia Teulings - redaktor językowy (Uniwersytet Wrocławski)

 

Bożena Czarnecka (Uniwersytet Wrocławski)

Irena Barbara Kalla (Uniwersytet Wrocławski)

Jacek Karpiński (Uniwersytet Wrocławski)

Stefan Kiedroń (Uniwersytet Wrocławski)

Norbert Morciniec (Uniwersytet Wrocławski)

Stanisław Prędota (Uniwersytet Wrocławski)

Agata Szubert (Uniwersytet Wrocławski)