Komitet Redakcyjny

Jan Urbaniak – przewodniczący, redaktor naczelny (Uniwersytet Wrocławski)

Joanna Skubisz – sekretarz redakcji (Uniwersytet Wrocławski)

Kaat Buelens – redaktor językowy (Uniwersytet Wrocławski)

Bożena Czarnecka (Uniwersytet Wrocławski)

Wilken Engelbrecht (Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu; Katolicki Uniwersytet Lubelski)

Siegfried Huigen (Uniwersytet Wrocławski)

Irena Barbara Kalla (Uniwersytet Wrocławski)

Jacek Karpiński (Uniwersytet Wrocławski)

Stefan Kiedroń (Uniwersytet Wrocławski)

Norbert Morciniec (Uniwersytet Wrocławski)

Stanisław Prędota (Uniwersytet Wrocławski)

Agata Szubert (Uniwersytet Wrocławski)

Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
ISSN: 0860-0716
10.19195/0860-0716
Licencja

Kontakt do redakcji

Katedra Filologii Niderlandzkiej
Uniwersytet Wrocławski
ul. Kuźnicza 22
50-138 Wrocław

Sekretarz redakcji: Joanna Skubisz
joanna.skubisz@uwr.edu.pl

Sekretarz redakcji: Zuzanna Czerwonka-Wajda
zuzanna.czerwonka@uwr.edu.pl

Indeksacja

  • EBSCO
  • Erih Plus
  • Cambridge Scientific Abstracts (CSA, ProQuest)
  • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)