Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Nagłówek strony

O czasopiśmie

Do obszarów badawczych czasopisma należą szeroko rozumiane językoznawstwo, literaturoznawstwo oraz kulturoznawstwo niderlandzkie. Autorzy publikowanych tu artykułów prowadzą badania konfrontatywne porównujące struktury języka niderlandzkiego z innymi językami oraz badania z dziedziny językoznawstwa stosowanego (w szczególności dydaktyki języka niderlandzkiego jako obcego, translatoryki i niderlandzkich języków specjalistycznych). Na łamach czasopisma publikowane są też artykuły poświęcone literaturze i kulturze wieków dawnych oraz literaturze czasów nowszych, aż po XXI wiek.

ISSN: 0860-0716

Czytaj więcej

Aktualny numer

Tom 33

Published 30 listopada 2022

Issue description

Tom XXXIII „Neerlandica Wratislaviensia” pod redakcją Stefana Kiedronia jest dedykowany profesorowi Norbertowi Morcińcowi, do dzisiaj aktywnemu naukowo germaniście i niderlandyście, twórcy niderlandystyki polskiej, założycielowi tego czasopisma, w dziewięćdziesię ... See the full issue