Tom 17 (2008)

Artykuły

Hubert Lampo in Polen
17, 2008, Strony 9 - 16
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
De duivel als de zwarte in de Middelnederlandse literatuur
17, 2008, Strony 17 - 28
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Johannes Herbinius 1626–1679 – een vergeten humanist tussen Silezië en de Lage Landen
17, 2008, Strony 29 - 37
Drie negentiende-eeuwse literaire portretten. Romantische geestesgesteldheid in het denken over de scheppende kunstenaar en het scheppingsproces
17, 2008, Strony 37 - 58
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Johannes Schefflers theologische geschriften
17, 2008, Strony 59 - 67
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Het beeld van Silezië in de cartografi e van de Lage Landen 1500–1700
17, 2008, Strony 69 - 84
De mythe van Lucifer. De literaire evolutie van de Gevallen Engel van de Oudheid tot Vondel – een schets
17, 2008, Strony 85 - 91
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Syntactische confi guratiesin het Nederlandse taalgebied
17, 2008, Strony 95 - 118
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
De evolutie van aanspreekvormen op basis van aanheffen in brieven
17, 2008, Strony 133 - 153
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Over de Adagia 1552 van Reyer Gheurtz
17, 2008, Strony 155 - 164
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Aspectualiteit in het Nederlands als probleem voor Tsjechische studenten
17, 2008, Strony 185 - 199
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Over scheidbare structuren in het Nederlands en het Duits
17, 2008, Strony 201 - 209
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Op zoek naar een jonge enthousiaste medewerker – over Nederlandse en Poolse vacatures
17, 2008, Strony 211 - 225
Bijbelse fraseologismen en spreekwoorden met dierelementen in het huidige Nederlands en hun Poolse equivalenten
17, 2008, Strony 227 - 267
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Contrastief corpusonderzoek naar vraagzinnen in het Nederlands, het Frans en het Duits
17, 2008, Strony 269 - 282
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Der Fläming – „een klein Vlaanderen“: Geschichte und Sprache als Legende und Wirklichkeit
17, 2008, Strony 283 - 295
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Bożena Steinborn, Katalog zbiorów malarstwa niderlandzkiego – Catalogue of the Collection of Netherlandish Painting, Wrocław: Muzeum Narodowe we Wrocławiu, 2006, 404 pp.
17, 2008, Strony 299 - 302
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Frits van Oostrom, Stemmen op schrift. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur vanaf het begin tot 1300, uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam 2006, 640 pp.
17, 2008, Strony 302 - 305
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF