Tom 17

Opublikowane: 01-12-2008

17. tom niderlandystycznego czasopisma naukowego „Neerlandica Wratislaviensia” jest publikacją szczególną, wieńczącą ćwierćwiecze działalności redakcji tegoż tytułu. Od 25 lat kolejni niderlandyści publikowali swoje prace w najstarszym polskim czasopiśmie o tej tematyce.

Zawartość jubileuszowego tomu to aż 17 artykułów naukowych i 2 recenzje. Same artykuły mają szeroki zakres tematyczny, zostały więc pogrupowane w 2 bloki: Letterkunde (Filologia) i Taalkunde (Językoznawstwo).

Artykuły

Stanisław Prędota,

Hubert Lampo in Polen