Tom 22

Opublikowane: 28-02-2014

Kolejny, XXII tom serii „Neerlandica Wratislaviensia” (czasopismo notowane na liście ERIH), pod redakcją Stefana Kiedronia zawiera artykuły w języku niderlandzkim i angielskim, skupione wokół tematu obecności literatury i kultury niderlandzkiej poza granicami regionu. Tematyka prac polskich i zagranicznych autorów obejmuje między innymi: motyw kreolizacji w twórczości pisarzy antylskich (Kim Andringa), politykę językową Surinamu po uzyskaniu przez ten kraj niepodległości w 1975 roku (Lila Gobardhan-Rambocus), różne aspekty tożsamości antylskiej obecnej w języku, kulturze i literaturze (Eric Mijts), a także rozwój niderlandystyki na przełomie XX i XXI wieku (Stefan Kiedroń).