Artykuły

Tom 11 (2010)

Georg Simmel o historii, przeciw historyzmowi

Strony: 95 - 109

PDF