Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Nagłówek strony

Ogłoszenia

2024, t. 28, nr 1: Chłopskie genealogie, wiejskie imaginaria: kontynuacje, transfiguracje i rewizje wiejsko-chłopskiego dziedzictwa

23-03-2023

Chłopi stanowili w dziejach Polski aż do okresu powojennego grupę najliczniejszą, z której wywodzi się większość teraźniejszego społeczeństwa polskiego. Byli jednakże warstwą kulturowo, społecznie i ekonomicznie podporządkowaną i marginalizowaną, co najwyżej w niektórych okresach historycznych instrumentalnie hołubioną.

Przeczytaj więcej na temat 2024, t. 28, nr 1: Chłopskie genealogie, wiejskie imaginaria: kontynuacje, transfiguracje i rewizje wiejsko-chłopskiego dziedzictwa