Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Nagłówek strony

Redakcja

Kolegium Redakcyjne:

Dr hab. Renata Tańczuk, prof. UWr. (redaktor naczelna), Uniwersytet Wrocławski

Dr hab. Magdalena Matysek-Imielińska, Uniwersytet Wrocławski

Dr Jacek Małczyński (sekretarz), Uniwersytet Wrocławski

 

Rola Kolegium Redakcyjnego:

  1. Kolegium Redakcyjne tworzą pracownicy Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego powoływani przez Radę Instytutu.
  2. Kolegium Redakcyjne składa się z redaktora naczelnego, członków redakcji oraz sekretarza.
  3. Kolegium Redakcyjne odpowiedzialne jest za przyjmowanie tekstów zgłaszanych do „Prac Kulturoznawczych”, opracowanie koncepcji numerów tematycznych, wskazanie redaktora prowadzącego numer, nadzorowanie procedury recenzyjnej.
  4. Kolegium Redakcyjne w trosce o rozwój polskich studiów kulturoznawczych i  zapewnienie im międzynarodowej pozycji dba o to, by w czasopiśmie publikowane były oryginalne artykuły spełniające najwyższe standardy naukowe i etyczne.
  5. Kolegium Redakcyjne we współpracy z Radą Naukową dba o rozwój czasopisma, jego rozpoznawalność oraz zachowanie profilu.

 

Rada Naukowa:

Dipesh Chakrabarty, The University of Chicago, U.S.A.

Ewa Domańska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicz w Poznaniu, Polska

Alan Liu, University of California, Santa Barbara, U.S.A.

Sławomir Magala Uniwersytet Warszawski, Polska

Richard Shusterman, Florida Atlantic University, Stany Zjednoczone

Harald Wydra, University of Cambridge, Wielka Brytania

Joanna Żylińska, Goldsmiths University of London, Wielka Brytania

 

Rola Rady Naukowej:

  1. Wskazywanie kierunku rozwoju czasopisma;
  2. Promowanie czasopisma na arenie międzynarodowej w celu pozyskania nowych autorów oraz nawiązania współpracy z innymi ośrodkami;
  3. Konsultowanie z Kolegium Redakcyjnym koncepcji numerów tematycznych;
  4. Ocena czasopisma pod kątem jakości publikowanych tekstów oraz kształtowania jego profilu.