Rada Naukowa

Dipesh Chakrabaty, The University of Chicago, U.S.A.

Ewa Domańska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicz w Poznaniu, Polska

Alan Liu, University of California, Santa Barbara, U.S.A.

Sławomir Magala Uniwersytet Warszawski, Polska

Richard Shusterman, Florida Atlantic University, Stany Zjednoczone

Joanna Żylińska, Goldsmiths University of London, Wielka Brytania

Stan na: 19.02.2021 r.

 

Rola Rady Naukowej:

  1. Wskazywanie kierunku rozwoju czasopisma;
  2. Promowanie czasopisma na arenie międzynarodowej w celu pozyskania nowych autorów oraz nawiązania współpracy z innymi ośrodkami;
  3. Konsultowanie z Kolegium Redakcyjnym koncepcji numerów tematycznych;
  4. Ocena czasopisma pod kątem jakości publikowanych tekstów oraz kształtowania jego profilu.