W kręgu nietzscheańskich inspiracji

Tom 10 (2007)

Wsłuchując się w ciszę: estetyka pamięci o Zagładzie według Jean-François Lyotarda

Dorota Głowacka

Strony: 248 - 265

PDF