Dyskusja

Tom 20 (2016)

The Power of Culture: Glossaries and Footnotes to Peter Beilharz

Dominik Bartmański

Strony: 29 - 41

PDF

Abstrakt

Siła kultury: glossy i przypisy do Petera Beilharza


Kultura stała się jednym ze słów-kluczy w socjologii i centralnych pojęć oraz nieodzownych wymiarów tej dyscypliny. Niemniej jednak zdaje się ona rozproszona, zarówno instytucjonalnie, jak i empirycznie. Wciąż nie jest do końca jasne, jak kultura funkcjonuje, a nawet czym właściwie jest. W życiu codziennym wielu z nas skłonnych jest łączyć nasze problemy i ich rozwiązanie z ciałem, umysłem i właściwych im terapiom, rzadko wybiegając poza tradycyjne rozumienie osoby, fetyszyzując gospodarcze wyniki i polityczny spektakl. Wzory kultury i kolektywne znaczenia są jednak aktywne, będąc źródłem tych ważnych obszarów rzeczywistości. Z tego względu ma sens ponawianie pytania, co zrehabilitowało pojęcie kultury w socjologii, a co odpowiada za trudności i niejasności z niej wynikające? Co czyni ją potężną siłą, a co zdaje się ją rozpraszać w naszej percepcji? I w końcu, dlaczego mamy się nią przejmować właśnie teraz, gdy późnonowoczesne formacje społeczne są w kryzysie, widocznym zwłaszcza gdy się go ogląda z posthumanistycznej perspektywy.