Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 21 Nr 1 (2017): Post-Secular Culture?

The Sociopolitical Dimension of the Neoatheistic Worldview

  • Tomasz Sieczkowski
DOI
https://doi.org/10.19195/0860-6668.21.5
Przesłane
22 grudnia 2017
Opublikowane
22-12-2017

Abstrakt

Socjopolityczny wymiar światopogląduneoateistycznego

Celem artykułu jest rekonstrukcja socjopolitycznego poziomu światopoglądu neoateistycznego. Po krótkim omówieniu mojego rozumienia pojęcia światopoglądu analizuję różne taktyki dyskursywne, które nowi ateiści wykorzystują w walce ze światopoglądem religijnym. Taktyki te obejmują konfrontację, agresję, radykalizm, ekspansywność, demitologizację i wybiórczość. Światopogląd neoateistyczny jest więc traktowany jako stanowisko otwarcie antagonistyczne wobec religii i jej roszczenia do udziału w sferze publicznej. Niemniej jednak istnieje powód, dla którego obecność argumentów neoateistcznych w debatach dotyczących miejsca religii w sferze publicznej jest pożądana.