Artykuły

Tom 21 Nr 1 (2017)

The Church and Polish Feminism: Forever Enemies? A Secular Feminist Perspective

Joanna Sieracka

Strony: 123 - 144

PDF

Abstrakt

Kościół i feminizm w Polsce: odwieczni wrogowie? Z perspektywy świeckiej feministki


Książka Kościół kobiet Zuzanny Radzik, feministki i katolickiej teolożki, jest punktem wyj­ścia do przedstawionych w artykule rozważań na temat relacji między feminizmem a Kościołem katolickim w Polsce. Analizując feministyczną debatę na jej temat, skupiającą się na kwestii walki o prawa reprodukcyjne, kościelnej kampanii antygenderowej i negocjacjach dotyczących kształtu polskiej demokracji, przekonuję, że jest ona przejawem paradygmatu sekularyzacyjno-moderni­stycznego i przekonania o niemożliwości pogodzenia walki o prawa kobiet z interesami Kościoła. Postuluję porzucenie takiej perspektywy i zerwanie z feministyczną polityką tożsamości. Przedsta­wiam też propozycję potencjalnego sojuszu ruchu kobiecego z Kościołem.