Artykuły

Tom 21 Nr 1 (2017)

To Each Their own Heaven — „Dead Like Me”, Secularism and Consumer Culture

Strony: 145 - 153

PDF

Abstrakt

Każdemu niebo według jego potrzeb — Trup jak ja, sekularyzm i kultura konsumpcyjna


Autor rozpoczyna artykuł od przedstawienia argumentów przemawiających za istotnością badań nad popkulturą oraz opisuje sformułowane przez Jane Feuer przestrogi przed zbyt pochopnym wyciąganiem wniosków na temat korelacji między zmianami w portretowaniu poszczególnych ele­mentów fabularnych seriali telewizyjnych a zakładaną „potrzebą publiczności”. Druga część artykułu poświęcona została analizie serialu Trup jak ja Dead Like Me, 2003–2004, stworzonego dla stacji Showtime przez Bryana Fullera i Johna Masiusa. Religijne motywy obecne w opisywanej czarnej komedii interpretowane są w odniesieniu do teorii sekularyzacji.