Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 21 Nr 1 (2017): Post-Secular Culture?

To Each Their own Heaven — „Dead Like Me”, Secularism and Consumer Culture

  • Dawid Junke
DOI
https://doi.org/10.19195/0860-6668.21.10
Przesłane
22 grudnia 2017
Opublikowane
22-12-2017

Abstrakt

Każdemu niebo według jego potrzeb — Trup jak ja, sekularyzm i kultura konsumpcyjna


Autor rozpoczyna artykuł od przedstawienia argumentów przemawiających za istotnością badań nad popkulturą oraz opisuje sformułowane przez Jane Feuer przestrogi przed zbyt pochopnym wyciąganiem wniosków na temat korelacji między zmianami w portretowaniu poszczególnych ele­mentów fabularnych seriali telewizyjnych a zakładaną „potrzebą publiczności”. Druga część artykułu poświęcona została analizie serialu Trup jak ja Dead Like Me, 2003–2004, stworzonego dla stacji Showtime przez Bryana Fullera i Johna Masiusa. Religijne motywy obecne w opisywanej czarnej komedii interpretowane są w odniesieniu do teorii sekularyzacji.