CFP

2021, t. 25, nr 1 Herder o kulturze, Herder w myśli o kulturze

Red. Krzysztof Łukasiewicz

Czerpiące z dziedzictwa oświecenia i zarazem kształtujące romantyzm, odwołujące się do uzasadnień naturalistycznych i jednocześnie wsparte na historyzmie poglądy Johanna Gottfrieda Herdera na kulturę nabierały wyrazistości w intelektualnej przestrzeni między historiozofią, antropologią i pedagogiką. Czyni to z autora Myśli o filozofii dziejów jednego z klasyków myśli o kulturze, czego liczne potwierdzenia znajdują się tak w opracowaniach dziejów terminu „kultura”, jak jej pojęcia i koncepcji. W polskiej literaturze naukowej zabrakło jednak dotąd osobnego, kompleksowego opracowania tego zagadnienia. Dlatego pierwszy numer „Prac Kulturoznawczych” w roku 2021 poświęcony zostanie Herderowskiemu ujęciu kultury i obecności tegoż w późniejszej refleksji o kulturze. Interesują nas inspiracje Herderowskiej myśli, jej jawne i ukryte założenia, pierwsze z nią polemiki, oddziaływanie na innych autorów oraz jej analizy i interpretacje we współczesnym kulturoznawstwie.

Nabór zamknięty

2021, t. 25, nr 2 Obrazki z nut

Red. Renata Tańczuk, Joanna Gul, Monika Janowiak-Janik

Wydawane w XIX i XX wieku druki muzyczne popularyzowały utwory tworzone przez znakomitych kompozytorów muzyki klasycznej, operowej, wodewilowej, operetkowej, kabaretowej i filmowej. Znane i lubiane utwory wydawano nieraz w setkach tysięcy egzemplarzy na całym świecie. Okładki nut często projektowali znakomici artyści, nie zawsze znani dziś z imienia i nazwiska. Ukazują one rozwój popularnej kultury muzycznej oraz sposoby reklamowania i ilustrowania muzyki w czasach, gdy obcowano z nią na żywo. Dziś są one świadectwem ewolucji artystycznej epoki, zmiany stylów ilustracji, gustów muzycznych, szczególnej geografii upodobań muzycznych.

Druki muzyczne są nośnikami znaczeń i wartości, których badania pozwolą ukazać między innymi przemiany preferencji estetycznych, muzycznych, przyjmowane wyobrażenia płci kulturowej, tożsamości narodowej oraz obcych kultur. Publikacje tego rodzaju są interesującym i niedocenionym źródłem wiedzy o kulturze muzycznej i wizualnej XIX i XX wieku. Warto podkreślić, że okładki nut, kolekcjonowane i archiwizowane, bardzo rzadko są wspominane w opracowaniach dotyczących grafiki użytkowej, a o niektórych twórcach tego specyficznego gatunku sztuki trudno znaleźć jakiekolwiek informacje.

Nabór tekstów do 30.04.2021 r.