CFP

2021, t. 25,  nr 3 Pomiędzy wzrostem a katastrofą – operacjonalizacje

Red. Jacek Schindler, Krzysztof Łukasiewicz

Katastrofa klimatyczna, wymieranie gatunków, zasypywanie ekosystemów plastikiem wiązane są z bezpośrednimi przyczynami gospodarczymi, w tym w szczególności presją na wzrost. W literaturze postulującej gospodarczą i szerzej - kulturową reorientację postwzrostową katastrofy klimatyczne wiązane są z innymi niepokojącymi procesami późnego kapitalizmu: nadmiernej koncentracji kapitału, deprecjacji pracy, przewagi globalnych korporacji nad państwami, zarządzania poprzez pobudzanie konfliktów społecznych kosztem mniejszości i grup wykluczanych, marginalizacji znaczenia lokalności i prywatyzacji publicznych zasobów.

Zagadnienia te posiadają całkiem sporą literaturę, ciągle jednak zbyt rzadko podejmowane są badania nad operacjonalizacją kulturowej i społecznej transformacji do społeczeństw bardziej sprawiedliwych, solidarnych i ograniczających presję na przyrodę do poziomu zdolności regeneracyjnych ekosystemów. Do kolejnego tomu „Prac Kulturoznawczych” oczekujemy rozpraw nie poprzestających na rozważaniach teoretycznych, ale zwracających szczególną uwagą na operacjonalizacje i projektowanie rozwiązań.

Nabór zamknięty

2021, t. 25, nr 4 Archeologie polskie kulturoznawstwa

Red. Krzysztof Łukasiewicz

Zawarta w tytule tomu liczba mnoga wskazuje na różnorodności źródeł i czynników, które zasilały i określały polską refleksję o kulturze. Zebrane rozprawy dotyczyć mogą tak problematyki kultury istniejącej avant la lettre w dawnych tekstach (np. u B. Chmielowskiego), okresu identyfikacji i kształtowania się tożsamości kulturoznawstwa (wychodząc m. in. z myśli pedagogicznej i neofilogicznej), jak i intelektualnych podstaw kulturoznawstwa już zinstytucjonalizowanego. Podjęta zostanie również diagnoza jego stanu obecnego oraz ocena dominujących tendencji.

Nabór tekstów trwa do 31.10.2021 r.

2022, t. 26, nr 1 Sensitive sound recordings

Ed. Renata Tańczuk, Sławomir Wieczorek

We would like for this issue to take up a theoretical reflection on the „sensitive sound heritage”, the analytical categories and methodologies suitable for studying it, and the ethical questions involved in working with such recordings; moreover, to include case studies of such recordings, their cultural biography and their current status. We hope that studies focused on specific “sensitive recordings” will enable outlining a map of the epistemological, political, social, cultural and ethical issues that they generate. We would also like the publication to contain analyses and research on the variety of uses and implementations of such recordings (e.g. artistic and environmental activities, museums, historical policy, commemoration practices), including presentations of artistic works prepared by their authors.

Please submit finished articles by the end of December 2021.