Tom 21, Nr 3

Człowiek i inne istoty

Opublikowane: 27-09-2018

Zamieszczone w „Pracach Kulturoznawczych” XXI, nr 3 artykuły są rezultatem inspiracji nowymi poszukiwaniami, ideami, perspektywami pojawiającymi się we współczesnej humanistyce, które odrzucają, renegocjują oraz poddają refleksji tradycyjny i dominujący w niej antropocentryzm. Ich autorzy poszukują innego sposobu konceptualizacji, opisu i wyjaśniania relacji zachodzących między nami — ludźmi a innymi istotami i zjawiskami świata, w którym żyjemy. Takiego, w którym człowiek nie jest miarą wszechrzeczy, lecz próbuje zrozumieć otaczającą go Inność czy Inności, a także swoją względem nich odmienność.