Tom 23, Nr 4

Kontynuacje

Opublikowane: 18-12-2019

Czwarty numer „Prac Kulturoznawczych” za rok 2019 jest zapowiedzią wprowadzenia nowego działu w ramach czasopisma — „Kontynuacje” — i zaproszeniem do nadsyłania do niego tekstów. Redakcji zależy, aby tematy, które były centralne dla wcześniejszych tomów, doczekały się ciągu dalszego. W grę wchodzą zarówno nawiązania bezpośrednie, jak i poszerzenie czy uzupełnienie podnoszonych już problemów. Dlatego w inaugurującym wspomniany dział numerze znalazły się między innymi rozważania o Mickiewiczowskim pojmowaniu literatury, omówienie relacji między gospodarką a kulturą czy przemyślenia dotyczące Rema Koolhasa, analizowanego na podstawie koncepcji Brunona Latoura. Nawet opublikowany w dziale „Archiwum” tekst źródłowy i artykuł o jego autorze są kontynuacją, jako że dorobek Ignacego Lubicz Czerwińskiego prezentowaliśmy w tomie za rok 2015. W planie ogólniejszym nowy dział „Prac Kulturoznawczych” jest także wyrazem zrozumienia ciągłości kultury.

Krzysztof Łukasiewicz, Magdalena Matysek-Imielińska,

Wprowadzenie