Tom 61 (2022)

Opublikowane: 15-02-2023

Najnowszy LXI rocznik „Prac Literackich” zawiera 16 artykułów badaczek i badaczy z różnych ośrodków akademickich w Polsce i za granicą. Część artykułów zamieszczonych w tomie porusza tematykę izolacji (przymusowej lub dobrowolnej, zewnętrznej lub wewnętrznej, izolacji bohaterów lub twórców) i nawiązuje do literackiej deskrypcji obrazów kwarantanny oraz odosobnienia (samotności) w rozmaitych konwencjach gatunkowych, stylistycznych, estetycznych. Teksty w dziale Varia poświęcone zostały przepisom prawnym w Kazaniach sejmowych Piotra Skargi, rozważaniom na temat Idée sur les romans Donatiena Alphonse’a François de Sade’a, motywowi trójkątów erotyczych w twórczości Marka Hłaski oraz kategorii dramatu istnienia w poezji Jacka Łukasiewicza. Tom zamykają omówienia książek: Milczące współ-czucie. Odnajdywanie Boga w kontemplacji Richarda Rohra oraz Czuły narrator Olgi Tokarczuk.

Pełny numer

PDF

Artykuły